玄空飛星 Xuan Kong Fei Xing (Idő-Tér Repülő Csillag) módszer

Ez a Xuan Kong módszer a Mennyeket kormányzó kilenc csillag működésén alapul. Az ősi taoisták már a Qin-korban (i.e. 221 – i.e. 206) megfigyelték, hogy a magyarul Göncölszekérként ismert Bei Dou (北斗 Északi Merítő) csillagkép égi mozgása, a Sarkcsillag körüli keringése összhangban áll a földi életben bekövetkező finom változásokkal és magyarázatot adhat rájuk.A Nagygöncöl ábrázolása a Wu Liang család síremlékéről (i.sz. 147-ből); Jiaxiang; Forrás: Slide Collection, Fine Arts Library, Harvard University. 1302 J37 6W9 3(i)R Sima Qian 司馬遷 a kínai történetírás atyja, neves csillagász, naptárkészítő i.e. 109-91 között megírt legjelentősebb művében (史記 Shi Ji / A történetíró feljegyzései) szereplő Tian Guan Shu-ban (天官書 Mennyek Hivatalának Könyve) említi, hogy a Nagygöncöl csillagai a Mennyek központjából irányítják a négy évszak változásait, őrzik a változó állapotok összhangját és meghatározzák a naptári periódusokat. A változások aszerint alakulnak, hogy a Mennyekben felváltva uralkodó, halhatatlan Kilenc Fenséges Csillagúr (九皇星君 Jiu Huang Xing Jun) – akikre úgyis utalnak mint az Északi Merítő Kilenc Csillaga (北斗九星 Bei Dou Jiu Xing) – közül épp melyik van uralmon. Egyenrangúak az uralkodás tekintetében, tehát mindegyikük pontosan a 180 éves nagyciklus kilencedrészéig, 20 éven át (egy periódus erejéig) lehet uralkodó csillag (令星 ling xing), utána át kell adnia helyét a sorban következő csillagnak.
Ugyan a mai csillagászok a Göncölszekér esetén legfeljebb nyolc csillagot különböztetnek meg – a hét fő csillag közül a hatodik kettőscsillag (Mizar és Alcor) –, a régi taoisták kilenc csillagról beszéltek. Úgy tartották, hogy a hatodik csillag két segédcsillaga igen halovány, ám bizonyos időszakokban fényerejük jelentősen megnő, így kifinomult látással észlelhetővé válnak. Vitatott, hogy valódi csillagokról van-e szó, mivel szabad szemmel véltek látni olyasmit, amit manapság legfeljebb csak távcsővel figyelhetnek meg a csillagászok.

A Repülő Csillag módszer a tér és az idő összefüggésében vizsgálja a környezet és az ember kapcsolatát. A tér az épület tájolását és környezetében való elhelyezkedését, valamint az épület külső és belső felépítést jelenti. Az idő pedig arra vonatkozik, hogy mikor épült a ház, mikor születtek a lakói, hogyan váltakozik a különféle hatásokban megnyilvánuló qi időszerűsége, minősége. Bár a Nyolc Ház módszer esetén is összetett hatásokat képviseltek a csillagok, azokat a hatásokat nem a változó idő viszonylatában határozták meg. A Repülő Csillag módszerben még sokrétűbbek a csillagokhoz rendelt tulajdonságok, az általuk jelzett lehetőségek. Uralkodásuktól (vagyis időszerűségüktől) függően más-más oldalukat mutathatják meg, előtérbe kerülhetnek bizonyos kedvező illetve kedvezőtlen hatások. Természetüket tükrözve a csillagok különféle bajokat hozhatnak, alkalmatlankodnak, ha időszerűtlenek – és szerencsés eseményeket idézhetnek elő, hasznot hajthatnak, ha időszerűek. Ez az időbeli viszonylagosság a fő kulcsa a Repülő Csillag módszer megértésének és alkalmazásának.

A Luo folyóból kiemelkedő óriásteknős
A ház, lakás homlokzati irányának meghatározásával, ismerve az építés időpontját, egy ún. qi-térkép vagy csillag-diagram állítható fel. A csillagok „repülése” az időről-időre cserélődő uralmi pozíciókat jelzi. A repülés útja a Luo folyóból felbukkanó mitikus teknős hátán látott ún. Luo Shu 洛書 ábra elrendezéséből és a pöttyök számának sorrendjéből adódik. A szakirodalomban az egyes csillagokat a hozzájuk rendelt színnel és a számmal szokás megnevezni – ezek alapvetően az i.e. 2. századi hagyományos kínai asztrológiai kalendáriumokban szereplő színelnevezésekből, illetve az öt változó állapot színtársításaiból erednek. Jelenleg a 8. periódusban vagyunk, vagyis a jelenlegi uralkodó csillag a 8-as fehér csillag egészen 2024. február 3-ig. Amikor a 9-es lila csillag is befejezte uralkodását, akkor véget ér az adott 180-éves nagyciklus, majd 2044-től egy új nagyciklus veszi kezdetét az 1-es fehér csillag uralmával.

Minden hatás személyenként, egyénenként változó. Az egyes lakókhoz, jelenlévőkhöz is rendelnek egy Luoshu-számot a születési időpontjuk alapján. Ez jelképezi az emberi tényezőt a csillagtérkép értelmezésekor, ám a kedvező irányok és szegletek már az építési időpont viszonylatában alakulnak. Az egyes számok alapvetően ugyanazokat az alaptulajdonságokat tükrözik, amelyekkel a csillagokat is felruházták a Változások könyvéhez (易經 Yi Jing) írt kései kommentár, az „Értekezés a trigramokról” (説卦 Shuogua) szerint, illetve más, kifejezetten e módszert magyarázó mű alapján.

Repülő Csillag térképA csillagdiagram kiértékelése, a csillagok kapcsolatának vizsgálata időszerűségük függvényében nagyon komoly és felelősségteljes munkát jelent. A 9 csillag kölcsönös egymásra hatása 81-féle összepárosítást eredményez, amelyek még összetettebb lehetőségeket jellemeznek (pl. 2-5: balesetek, katasztrófa, súlyos betegségek, halál; 1-4: tanulás, vizsgák, irodalom, romantikus kapcsolatok stb.). Ezek alapján tehet javaslatokat a tanácsadó a kedvező hatások megerősítésére, az általuk előidézett lehetőségek kihasználására, illetve a qi akadálytalan, fejlődést hozó áramlásának helyreállítására. Tanácsot adhat arra, miként orvosolják az időszerűtlen csillagok okozta bajokat, miként mérsékeljék a kedvezőtlen hatásokat s kerüljék el a balszerencsét.

A 81 csillagkombinációt a következő alapművekben fejtették ki, a legtöbb mai hiteles fengshui mester és tanácsadó ezekből merít:

  • Xuan Kong Mi Zhi (玄空秘旨 Idő és Tér titkainak bölcsessége)
  • Zi Bai Jue (紫白訣 Lila-Fehér költemény)
  • Fei Xing Fu (飛星賦 Költemény a Repülő Csillagokról)
  • Xuan Ji Fu (玄機賦 Költemény az Idő működéséről)
  • Zhu Jie Fu (竹節賦 Költemény a bambuszágakról)
  • Xuan Sui Jing (玄髓經 Klasszikus az Idő leglényegéről)
  • Mi Ben (秘本 Titkos fóliáns)

A Repülő Csillag módszernek több változata ismert. Ezek közül a legelterjedtebb a Xuan Kong Fei Xing (玄空飛星 Idő-Tér Repülő Csillag) módszer. Többek közt Shen Zhureng mesternek köszönhetően a klasszikusokban ismertetett technikák világosan érthetőek és korszerű módon alkalmazhatóak. Ezt oktatja az FSRC is a felsőfokú tanfolyam keretén belül.
Alapelveiben és céljaiban közös vele, ám részleteiben lényegesen különbözik tőle a 9-es lila és 1-es fehér csillagról elnevezett ún. Zi Bai (紫白 Lila-Fehér) módszer. A módszert ismertető klasszikus (Lila-Fehér költemény) többértelműsége, töredékessége, néhol ellentmondásos megállapításai miatt kevés mai fengshui szakember alkalmazza a Lila-Fehér módszert a gyakorlatban, ám a működőnek bizonyult részei és ősi mivolta miatt a mesterek gyakran hivatkoznak szövegére magyarázataikhoz, idéznek belőle részleteket.