Feng Shui

Mi is valójában a Feng Shui?

A témában megjelent népszerű könyvek többségét az ezoterikus részlegnél találjuk a boltokban, a boszorkánypraktikák és a mágia irodalma mellett. Belelapozva a borítón szembetűnő, jól kihangsúlyozott FENG SHUI – esetleg újkeletű FENGSUJ – kulcsszót tartalmazó művekbe, azt olvashatjuk, hogy a megoldást állatszobrocskákkal, pénzérmékkel, színes és csillogó kellékek megfelelő elhelyezésével érhetjük el. De vajon hitelesek-e módszerek? Ha ilyen egyszerű lenne, mint ahogyan a könyvek írják, miért nem gazdagodott meg mindenki, aki alkalmazta? Tudta, hogy e népszerű könyvekben ismertetett ún. Háromajtós módszer avagy Bágua-módszer csupán 1986-tól létezik? Tudta, hogy ennek nincs sem történelmi, sem kulturális nyoma az ősi Kínában – vagyis a módszernek a nevén kívül nem sok köze van a feng shui hagyományához?

A valódi Feng Shui

Feng Shui; szabadon megoszthatóAz ősi Kínában az emberek falvaikat, városaikat, házaikat nagy körültekintéssel építették. Megfigyelték a természetet, felhasználták tapasztalataikat a megfelelő hely kiválasztásához, az építkezéshez és a temetkezéshez – az életük részévé vált. Környezetüket a természet változásaiban és rendjében megnyilvánuló törvényszerűségek alapján, azokkal összhangban használták fel és alakították céljaikhoz. Kezdetben pusztán a túlélést szolgálta, később a gazdagság és a sikeresebb élet hajszolása vált uralkodóvá. A császári palota kiváltsága volt a „földtudomány” (地理 di li, szó szerint: a föld mintázatainak tanulmányozása) ismereteinek birtoklása. Az ősi mesterek szűkszavúak voltak, megesett, hogy csak halálos ágyukon adták át titkos formuláikat a világegyetem megismeréséről és lehetőségeinek kiaknázásáról. Írásos művek ritkán születtek, s az idők során többjük katasztrófák következtében vagy politikai okokból eltűnt, nem maradt az utókorra.

Szerencsére nem minden mester gondolkodott így, különben ma sem tudnánk semmit az ősi módszerekről. Tapasztalataikat klasszikusokban, útmutató könyvekben, verses költeményekben jegyezték le olykor világosan és egyszerűen közölve a tényeket, máskor rejtvényekbe burkolva a lényeget. Korunk hiteles mesterei és tanárai ezek alapján oktatnak, ezekből a forrásokból dolgozták ki a tananyagaikat. Sokan kiegészítették az ősi tanokat saját meglátásaikkal, újkori megfigyeléseik eredményeivel. Új módszerek is születtek hagyományos alapokon, összhangban a régi nagy mesterek szellemi örökségével.

A feng shui 風水 kifejezés a kínai feng (風 szél) és shui (水 víz) szavak összetétele. Legkorábbi írásos említése a Qin-kori (i.e. 221-206) Yu Li c. műből való a „Cang Feng De Shui” (藏風得水 széltől óvni, vízhez jutni) kifejezés rövidebb alakjaként.[1] Fogalmi meghatározása egyben a legfontosabb alapelve is, amelyet végül csaknem ötszáz évvel később, a Temetkezések könyvében fejtettek ki részletesebben:

„A klasszikus így szól:
A qi a széllel utazva szétszóródik,
a vizek partján pedig megáll.
A régiek összegyűjtötték, nehogy szétszóródjon,
rendezték áramlását, hogy megőrizzék azt
– ezért úgy nevezték: feng shui (szél és víz).
A feng shui módszere
mindenekelőtt vízhez jutni,
majd megóvni azt a széltől.”

A hagyományos, Kína őskorába visszanyúló metafizikai módszereket az elmúlt évtizedekben számos tudós, kutató vizsgálta kulturális, filozófiai, társadalmi, építészeti, matematikai, földrajzi, földtani, környezettani szempontokból – vagyis a ma elismertnek tekintett tudományokon keresztül. Még a kvantumelméletben is felismertek párhuzamokat az ősi keleti tanításokkal.[2] Meglehet, hogy a keleti metafizikai fogalmak nem közismertek, nehezen érthetőek a nyugati ember számára, de módszerei egyáltalán nem misztikus trükkök, varázspraktikák. Sokkal inkább ésszerű, logikus alapelvekre épülő eljárások, akárcsak napjaink elismert tudományos vívmányai. Tapasztalatokon, megfigyeléseken, kísérletezéseken keresztül fejlődtek, akárcsak az elismert tudományok. A fengshui kutatása a világ, a valóság és önmagunk alaposabb megismerésével jár együtt, érdemes figyelmet szentelni rá.

 

Hivatkozások:

  1. Dr. Michael Paton: Feng Shui and the Energy of the Land , in: Research in Scientific Feng Shui and the Built Environment, City University of Hong Kong, 2009
  2. Fritjof Capra: A fizika taója – A modern fizika és a keleti miszticizmus közötti párhuzam feltárása , Tericum Kiadó, 1999