A helyszín elemzése a közvetlen környezetének viszonylatában

Miután körüljártuk felmérendő területet és felmértük tágabb környezetét, láttuk hogyan és milyen minőségben áramlik felé az éltető qi, megvizsgálhatjuk a közvetlen környezetében elhelyezkedő tájegységek, a négy védelmező jelenlétét. Shang, Kuo (1992) China’s Pattern of Feng Shui: Its Formation, Relationship to Environment and Landscaping. IN: Wang, Qiheng (ed.)  Research of Feng Shui Theory. Tianjin, Tianjin University Press, pp.26-32 [Chinese]Név szerint:
  • Fekete Teknős (玄武 Xuanwu)
  • Égszínkék Sárkány (青龍 Qinglong)
  • Fehér Tigris (白虎 Baihu)
  • Vörös Madár (朱雀 Zhuque)

Ők képviselik azokat az összetett terepformákat, amelyek kívánatosak, lélekemelők lehetnek egy hely körül, védelmet nyújtanak számára a szeszélyes időjárás viszontagságaival szemben – vagyis szakmai kifejezéssel élve: meghatározzák a sárkányvacok helyét. Ezeket úgy is ismerik, mint négy szellemi lény (四靈 Si Ling) avagy „mennyei állat”, mivel ősi csillagképekre és kozmológiai-metafizikai összefüggésekre vezethetőek vissza. A kínai 28 csillagképből 7-7 tagjának olyan makrokonstellációi, amelyek csak egy-egy évszakban látszódnak teljes egészében (a Vörös Madár nyáron, a Fekete Teknős télen, a Fehér Tigris ősszel, az Égszínkék Sárkány tavasszal). A hagyomány szerint ezek tükröződnek a földön a négy égtáj terepformáiban. A fenti ábrán egy falu (fent) és egy város (lent) körüli ideális védelmező formák láthatóak (Shang, 1992).

Ezek a földön nem csupán természetes domborzati elemekként nyilvánulhatnak meg, hanem mesterséges formák is a megfelelőik lehetnek. A hagyományos fengshui tanácsadó képes felmérni és azonosítani a környező épületek, fák, facsoportok, ember emelte dombok, kerítések, sziklakertek, kisebb terek, utak, tavak vagy patakok képében megnyilvánuló négy védelmezőt. A legkedvezőbb helynek (sárkányvacoknak) az tekinthető, amelyet e formák úgy ölelnek körbe, akár egy kényelmes karosszék a benne ülő embert (lásd a bal oldali fényképet): hátul a Fekete Teknős nyújt stabil védelmet, a bejárattól kifelé nézve jobb oldalon a Fehér Tigris, bal oldalon az Égszínkék Sárkány támaszt és oltalmaz, elől pedig a Vörös Madár fékezi le az épület felé áramló hatásokat. Az ilyen oltalmazott helyen az éltető qi összegyűlik és fejlődést biztosít; hatása azonnal érezhető: kellemes vonzalmat kelt az emberben, a környezetnek lélekemelő hatása (情 qing) van. Ha a négy védelmező nincs jelen, az hely védtelen és pusztulásra ítélt. Guo Pu a már idézett művében így ír erről:

„Ha egy dimbek-dombok közti földhalom
balja üresen kong, jobbja kietlen,
eleje sivár, háta fogyatkozott,
akkor a szél az éltető qit
szétszórja a lapos vidéken.”

Egy hiteles tanácsadó továbbá azt is tudja, hogy a különböző út- és épületstruktúrák esetén hol érdemes építkezni, illetve egy fontos, fejlődőképes helyet (parkot, teret stb.) kialakítani. A hely körüli utak határozzák meg, hogy a qi milyen minőségben jut el a helyhez és mennyire képes a hely megőrizni azt. Alapelv, hogy az áramló qi nyugodtan, békésen érkezzen a helyhez, így éltető qiként (生氣 sheng qi) nyilvánulhat meg. Olykor azonban bizonyos dolgok megzavarják az egyenletes, nyugodt qi-áramlást: megakasztják ott, ahol szabadon áramolnia kéne, vagy nem biztosítanak kellő védelmet ott, ahol szükséges lenne. Ezáltal túlsúlyba kerülhetnek bizonyos tényezők, amelyek hátráltatják a fejlődést – a qi ilyen diszharmonikus megnyilvánulását ennélfogva gátló qinek (刹氣 sha qi) szokás nevezni. Például az épület előtt álló állványzat (egy elhúzódó felújítás során) szinte börtönként szolgálhat, megakasztva az épület és a külvilág közti qi-áramlást; egy lerombolt épületsor után maradt pusztaság pedig utat enged a szélnek, amely szétszórja az éltető qit, a hely kevésbé tudja már megőrizni azt.

A gyors folyású patakok és a gyors forgalmú utak például magukkal sodorják, elrántják a qit az ilyen folyók ill. utak mellett kialakított helytől – így az betegségek és problémák helyszíne lehet, jobbára hanyatlásra ítélt. Egy olyan hely viszont, amelyet tágasan körülfognak a viszonylag lassú forgalmú utak, szerencsésnek számít. Egy T-elágazás, nyílegyenes zsákutca végénél épült ház azonban már védtelen a qi gyors, vad áramlásával szemben. Nem véletlenül gyakoriak ilyeneknél a balesetek. Egy hiteles fengshui tanácsadó tisztában van vele, hogy a balszerencsés helyzeteket milyen eszközökkel lehet orvosolni, mivel lehet lecsendesíteni, megzabolázni a qi-áramlást, hogy az ne támadja a közelben épült házat.

A következő fontos szempont a hely szomszédságának megvizsgálása: milyen épületek, létesítmények veszik körül, s hogyan viszonyulnak a felmérendő helyhez. Mindegyik helynek megvan a maga sajátossága, amely kihat a környezet hangulatára. Egy vágóhíd, temető, kórház, iskola, üzletközpont közül vajon melyik mellett építené fel az ember álmai otthonát? Döntene úgy, hogy egyiket sem választja? Ezek alapvető, ám fontos kérdések a lakáskeresés vagy egy új hely kialakítása előtt, amelyeket érdemes megbeszélni egy tanácsadóval. Például egy közeli kórház jól jöhet baleset esetén, ám az állandó szirénázás és sebes mentőforgalom nem túl pihentető.

Érdemes figyelmet fordítani a környező tereptárgyak illetve épületek alakjára is. A kedvező és kedvezőtlen természetes formáknak megvannak a modern építészeti megfelelőik. A szépséget sugárzó, nyugalmat árasztó, oltalmazóan körülölelő, széltől óvó tereptárgyak fejlődést hozhatnak a hely számára. Azonban egy közeli éles peremű szikla vagy épületsarok, a ház fölé tornyosuló meredek szirt, egy holt fa hegyes ágai, egy kopár domboldal, egy hegyesen kiálló ékesség, a házra mutató építkezési daru, a közvetlen az ablak előtti fa vagy villanyoszlop már mind-mind ártó hatással lehetnek az adott helyre. Felboríthatják a hely természetes egyensúlyát a különféle vezetékek és tükröződések is.

E hatások többsége hétköznapi, gyakorlatias szempontból is ártalmas: például a nagy felületű tükröződések megzavarják a madarak tájékozódását, elvakíthatják a közlekedő autósokat és ezáltal baleseteket okozhatnak; a vezetékek és villanyoszlopok káros elektromágneses sugárzást bocsáthatnak ki; a szabad kilátást akadályozó elemek zavaró, kellemetlen gondolatokat és érzelmeket kelthetnek, amelyek hibázásra, rossz döntésekre hajlamosítják az embert. Ám e kézzelfogható szinten túl mélyebb és összetettebb összefüggések is léteznek, amelyeket a hagyományos fengshui tanácsadó felismerhet és számításba vehet a terület helyes kiértékeléséhez. Egy első látásra ártó tényező ugyanis olykor felerősítheti, kihangsúlyozhatja más, kedvező hatású elemek jelenlétét – így összességében a szerepe nem gátló, hanem tápláló is lehet. Emiatt fontos megértenie minden tanácsadónak, hogy nincsenek kötött szabályok, csak alapelvek – amelyek rugalmasak, tehát mindig az adott helyzethez mérten alkalmazandóak, nem pedig általánosítással.