Tanfolyamok magyar nyelven

Alapfokú feng shui tanfolyam

Az alapfokú tanfolyam a legfontosabb elméleti és gyakorlati alapelvekkel ismerteti meg a tanulókat. Megismerhetik a terepviszonyok jelentette kedvező és káros energiákat, a lakóhely tanulmányozásának alapvető szempontjait, amelyek bevezetőt jelentenek az összetett módszerekhez. Szükséges előfeltétel a további feng shui tanfolyamokon való részvételnek. A résztvevők a következő fő témakörökkel ismerkednek meg:

 • A feng shui története
 • Anyag és energia, a qi fogalma
 • Forma Iskola és a feng shui körül kialakult tévhitek tisztázása
 • A qi öt típusa, és kapcsolataik
 • Szél és víz
 • Tárgyak és helyek, amelyek kedvező qit teremtenek
 • Kedvezőtlen qit előidéző körülmények
 • Íróasztal, ágy, ajtók és ablakok kedvező elhelyezésének alapelvei
 • Alapfokú feng shui felmérés

Minden anyagrészt egy kidolgozandó feladat követ. Az összegyűjtött feladatmegoldásokat emailben vagy postai úton el kell küldeni a tanár részére. A sikeres feladatmegoldással megszerzi a tanuló a továbblépés lehetőségét. Az alapfokú és középfokú tanfolyam hallgatói egy zártkörű internetes fórum tagjaiként folyamatos kapcsolatban állnak egymással és tanárukkal.

Középfokú feng shui tanfolyam

A tanulók ismeretét és találékonyságát a középfokú tanfolyam során összetettebb gyakorlati feladatokon keresztül teszik próbára. Megismerhetik többek között a Nyolc Ház (Ba Zhai) módszert és a hagyományos feng shui felmérés menetét. Az alapfokú tanfolyam anyagával együtt is megrendelhető, hiszen a fórum is közös. Szükséges előfeltétele a felsőfokú tanfolyamon való részvételnek.

 • A ba gua, a nyolc trigram
 • Az iránytű és használata
 • A nyolc vándorcsillag
 • Ajtók és folyosók – hogyan orvosoljuk a balszerencsés helyzeteket
 • Az emberek nyolc típusa születési évük szerint
 • Házak kedvező és kedvezőtlen fekvése
 • Házak és emberek összhangjának megteremtése – kedvező és kedvezőtlen irányok
 • Harmonikus párválasztás; a család minden tagjának egyaránt kedvező otthon kialakítása
 • Északi, északkeleti házak feng shui felmérése
 • Keleti, délkeleti házak feng shui felmérése
 • Déli, délnyugati házak feng shui felmérése
 • Nyugati, északnyugati házak feng shui felmérése.

Felsőfokú feng shui tanfolyam

Ez a tanfolyam azoknak készült, akik szakképzett feng shui tanácsadóként kívánnak dolgozni. A leckék részletesen tárgyalják az ún. Repülő Csillag (Xuan Kong Fei Xing) technikát, amellyel a tér és idő változásait, energiaviszonyait tanulmányozhatják. A kurzus keretén belül a hallgatók megismerkedhetnek a klasszikus feng shui ősi kínai alapműveivel is. Szükséges előfeltétele az üzleti feng shui tanfolyamon való részvételnek. A tananyag a következő fő témaköröket taglalja:

 • Xuan Kong – Idő és Tér; a 20, 60 és 180 éves ciklusok jelentősége
 • He Tu és Luo Shu ábrák, a Yin és Yang kölcsönhatásának mélyebb rétegei
 • A 9 Repülő Csillag
 • A trigramok jelentése és kapcsolata a csillagokkal
 • Mikor időszerűek a csillagok?
 • Időszerű és időszerűtlen csillagok tulajdonsága
 • A csillagok egymás közötti kapcsolata
 • A csillagok és a környezet viszonya
 • Szerencsés és balszerencsés képletű épületek
 • Hogyan használjuk a formákat a csillagok befolyásolására
 • Esettanulmányok a teljes körű, összetett feng shui felméréshez

A tanfolyam anyagát emailben vagy nyomtatott formában kaphatják meg a résztvevők. A felsőfokú tanfolyam oktatása és a tananyag megvitatása egy (a középfokú tanfolyamétól különböző) zártkörű internetes fórumon zajlik. A tanulók folyamatosan tarthatják a kapcsolatot, tisztázhatják a témakörrel kapcsolatos kérdéseiket, felmerülő gondolataikat.

Üzleti feng shui tanfolyam

A tanfolyam magában foglalja a Xuan Kong Feng Shui módszerek gyakorlati alkalmazását az üzleti életben. Kiegészítő szemináriumként hallgatható, amikor a tanuló már kellő jártasságot szerzett a Repülő Csillag módszerben. A többi tanfolyamhoz hasonlóan, zártkörű fórumon megvitathatóak mind a tananyag, mind a tanulók s tanácsadók által készített esettanulmányok. Szükséges előfeltétele a feng shui tanácsadói diploma megszerzésének. Főbb témakörei:

 • Lényeges szempontok a lakások és az üzletek feng shui felméréséhez
 • A repülő csillagok a foglalkozások viszonylatában
 • Külső és belső qi-áramlás vizsgálata üzleteknél
 • Hely és Idő – a Di Pan és a Tian Pan kapcsolata
 • Várostervezés feng shui szempontok szerint
 • Emeletes irodaépületek feng shuija
 • Várkapu-módszer
 • Vállalkozás indításához kedvező dátum kiválasztása

FSRC diploma

A felsőfokú elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása után lehetőség van a Feng Shui Research Centernél nemzetközileg elismert tanácsadói vizsgát tenni.

Vizsgakövetelmények:

 • Egy négynapos intenzív Repülő Csillag tanfolyam, vagy a felsőfokú levelező tanfolyam elvégzése.
 • Az üzleti feng shui tanfolyam elvégzése.
 • Tevékeny részvétel a zártkörű fórumokon.
 • Repülő Csillag technikával, két különböző szempontból (otthon, munkahely) készült írásbeli feng shui szaktanácsadás. Az írásbeli anyagot egyénileg kell beküldeni. Az első konzultációs munkát Halassy Marianna, illetve Yu mester átnézi. Kijavítva és részletes magyarázattal visszaküldi a vizsgázónak.
 • A második vizsgamunka (üzleti kiértékelés) beküldése után, amennyiben az megfelel a követelményeknek, a hallgató megkapja a nemzetközi oklevelét.

Sikeres vizsga esetén oklevelet kap Joseph Yu mestertől és Halassy Mariannától, mint hivatásos feng shui tanácsadó felkerül az FSRC weblapjára, s egyben jogosulttá válik az „FSRC hivatalos tanácsadója” cím használatára.Négypilléres Sorselemzés (kínai asztrológia) tanfolyam

A tanfolyam magában foglalja a Zi Ping Ba Zi kínai asztrológia módszerének teljes és korszerű ismertetését. A hozzá tartozó zártkörű fórumon számos ember életútján és folyamatosan bővülő esettanulmányokon keresztül sajátítható el az elemzés gyakorlati oldala. Nincsenek előfeltételei. A tananyag a következő fő témaköröket taglalja:

 • Alapelvek – yin és yang, az öt változó állapot, a 10 Égi Ág és a 12 Földi Törzs
 • A változások körforgásai – a Jia/Zi 60-éves ciklus, a qi fejlődésének 12 állomása, Tian Yuan, Di Yuan, Ren Yuan
 • A lunáris és szoláris időszámítás különbségei, a 12 évszakosztó pont
 • A Sors Négy Pillére és az általuk képviselt területek (gyermekkor, rokonok, házasság, utódok, az egyén, a belső világ és a társadalom/nyilvánosság stb.)
 • Szerencsepillérek – a kedvező és kedvezőtlen időszakok váltakozása életünkben
 • A Törzsek és Ágak kapcsolatrendszere – ütközések, kombinációk, büntetések, ártalmak
 • Lui Shen – az élet hat tényezője
 • Yong Shen – az élet fókusza
 • A fogamzási idő jelentősége
 • Az életutak kiértékelésének rendszerezése – általános képlettípusok, különleges életek
 • A karrierkiértékelés irányelvei
 • Az egyéniség kiértékelésének irányelvei
 • Betegségek, Shen és Sha
 • Esettanulmányok, hírességek képleteinek elemzése