Joseph Yu mester, BSc.

Joseph Yu (születési nevén: 余若愚) a második világháború alatt született egy dél-kínai kis faluban. Gyermekkorát vidéki fiúcskaként töltötte, nem részesült semmilyen hivatalos oktatásban egészen tizenegy éves koráig. Öt-hat éves korában, 1951-ben a családjával elhagyták a kulturális forradalom miatt felkavarodott Kínát, s Hongkongba költöztek – abba a városba, amely teljes egészében feng shui alapelvek szerint épült fel és a lakosság túlnyomó része ilyen-olyan formában ma is gyakorolja a feng shuit. Rengeteg ember biztatta arra, hogy számos híres feng shui mesterhez hasonlóan neki is gyártania kéne egy hangzatos történetet arról, hogy kora gyermekkorában egy bölcs szerzetestől asztrológiát és feng shuit tanult. Ő inkább az igazságot mondja el.

Később, az 1960-as évek elején Yu matematikát és fizikát tanult a Hongkongi Egyetemen. Ki nem állhatta a babona minden fajtáját, és megfogadta, hogy lerombolja a tudatlan emberek képtelen mendemondáit. Yu sorra látogatta a könyvtárakat, ősi könyvekben kutatva a módszerek hibái után. Értekezett az elismert szakértőkkel, igyekezett ésszerű és tudományos alapokon cáfolni a megállapításaikat – ám minél inkább elmélyedt a témában, annál inkább lenyűgözte az ősi kínai műveltség gazdag hagyománya. Rádöbbent, hogy a régi bölcsek tudása épp úgy megfigyeléseken, ésszerű következtetéseken és levezetéseken alapul, mint a jelenkor tudósainak életművei. Tehát Yang Yunsong, Jiang Dahong, Shen Zhureng mesterekhez hasonlóan ő is ősi könyvek tanulmányozásával szerezte tudását a klasszikus fengshui módszereiben. Tanításait főként e művekre, illetve a Repülő Csillag módszer hiteles változatát ismerő, máig fennmaradt iskola, a Wu Chang Pai elméleteire alapozta.

Ettől fogva folyamatosan válaszút előtt találta magát: vagy hivatásos asztrológus és földjós lesz belőle, vagy folytatja tanulmányait a matematika és a fizika terén. Végül elvégezte az egyetemet és matematika tanárként számos matematikai szakkönyvet írt, de a kínai metafizika tanulmányozásával sem hagyott fel.

Valaki ezt írta a könyvében: „Ha több tájékozott ember nyújtana asztrológiai és feng shui szolgáltatásokat, akkor a tudatlan és hamis „szakértők” eltűnnének.” Osztva e nézetet, Yu elhatározta, hogy tudományos jártasságait kihasználva babonáktól mentes, hatékony szolgáltatást nyújt az embereknek. Bemutatja a tudományos, nyugati világnak, mik is valójában a kínai jóslási, asztrológiai és feng shui módszerek.

Szerencsés helyzetűnek mondhatja magát, mert szomszédságában éppen akadt egy idős feng shui mester, akitől rengeteg titkot tanulhatott az ősi művészetekről. Egyszer az idős mester az otthonában tartott kínai újévi ünnepségen így méltatta Yut a többi tanítványa előtt: „Habár ez a fiatalember hivatalosan nem a tanítványom, többet tanult már, mint ti, mert ésszerű gondolkodásával mer kiállni a saját véleménye mellett és meri megkérdőjelezni az én véleményemet.” Néhány hónappal később a mester elhunyt. Sajnos a körülmények nem tették lehetővé Joseph Yu számára, hogy a jó mester felé méltón kifejezhesse háláját. Kényelmetlenül érezte magát a többi tanítvány társaságában, így inkább önálló utat járva igyekezett felhasználni a mestertől kapott felbecsülhetetlen és bőséges tudást.

Joseph Yu 1998-ban megalapította a Feng Shui Research Centert (Feng Shui Kutatóközpontot), hogy teljesítse küldetését. A Központ jelenlegi székhelye a kanadai Markham, ám iskolahálózata mára a világ minden tájára kiterjedt – köztük Magyarországra is.

Tananyagában következetesen megnevezi a téma ősi mestereit és a több száz vagy néha több ezer éves klasszikusokat mint a módszerek hiteles írásos forrásait, gyakran idéz is belőlük. Weboldalán rengeteg hasznos tájékoztató anyagot tett közzé. Az internetes távoktatás mellett rendszeres szemináriumokat és konzultációkat tart szerte a világban, elérhető áron, hiteles, ésszerű, világos összefüggéseken alapuló tudást adva át tanítványainak. Vannak olyan tananyagai, előadássorozatai, amelyek az egyszerű laikusoknak szólnak, és vannak komolyabb, szakmai képzései is, amelyek elvégzése után a tanuló vizsgát tesz, s gyakorlati és elméleti szinten is elismert tanácsadóvá válhat. Yu mester reméli, hogy egy napon az értékes kínai műveltség a tudományos világ előtt is méltó elismerésre talál.